امن افزار گستر آفتاب

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۱۴۰۰۰۶اطلاعات کارکنان شرکت

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۵ تعداد پرسنل پاره وقت : ۱۰ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۱۵
رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مدیریت بازرگانی ۰ ۲ ۱ ۰ ۳
مهندسی برق ۰ ۰ ۲ ۱ ۳
آمار ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
مهندسی صنایع ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
نرم افزار ۰ ۲ ۳ ۰ ۵
مهندسي انرژي ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
مهندسی کامپیوتر ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
جمع کل ۰ ۴ ۸ ۳ ۱۵

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زنجان -بلوارگاوازنگ مرکز تحصيلات تکميلي علوم پايه پارک علوم و فناوري استان زنجان واحد ۱۰۱

شماره تلفن

۰۲۴۳۳۱۵۴۳۱۶

فکس

۰۲۱۸۹۷۷۰۷۳۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها