امن افزار گستر آفتاب

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۱۴۰۰۰۶اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
سيد امين حسيني کارشناسی ارشد نرم افزار مدیر عامل و عضو - مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره
مهدي بازرگاني کارشناسی ارشد نرم افزار رئیس هیئت مدیره - رئيس هيئت مديره
هنگامه زينالي کارشناسی ارشد نرم افزار عضو هیئت مدیره - عضو هيئت مديره


نام مدیر عامل : سيد امين حسيني

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زنجان -بلوارگاوازنگ مرکز تحصيلات تکميلي علوم پايه پارک علوم و فناوري استان زنجان واحد ۱۰۱

شماره تلفن

۰۲۴۳۳۱۵۴۳۱۶

فکس

۰۲۱۸۹۷۷۰۷۳۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها